Sonnedix compra a Qualitas Energy una cartera fotovoltaica de 136 MWp

Sonnedix ha adquirido a Qualitas Energy una cartera solar fotovoltaica en España de 136 megavatios pico (MWp) de capacidad.